Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality.

                     AKTUALITY.
Výbor ZO SZCH Veľké Kostoľany II - pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 12. januára 2019 o 15,00 hodine v chovateľskom areály ZO SZCH Veľké Kostoľany I.
Program VČS:      Otvorenie a privítanie členov ZO.
                              Zhodnotenie činnosti za rok 2018.
                              Zprávy odborných komisii za rok 2018.
                              Správa o hospodárení a stav pokladne za rok 2018.
                               Finančný rozpočet ZO na rok 2019.
                               Zhodnotenie II. Veľkokostolanskej výstavy zvierat.
                               Zhodnotenie členskej základne ZO.
                               Plán činnosti ZO na rok 2019.
                               Návrh na uznesenie.
                               Diskusia, objednávanie registračných obrúčok.
                               Občerstvenie a poďakovanie za účasť.
Ako občerstvenie sa bude podávať kotlýkový guláš, ktorý budú variť naši kucháry.
Srdečne všetkých členov pozývane.
                              

 

ZO SZCH Veľké Kostoľany II - uskutočnila II. Veľkokostoľansku oblastnú výstavu zvierat v dňoch 19. - 21. októbra 2018. Spolu s touto výstavou sa uskutočnila výstava klubu holubov českých stavákov a klubu králikov meklenburských strakáčov. Takisto na tejto výstave bola vystavená expozícia exotov, ktorú vystavila Exota Trnava.
Celkovo bolo vystavených 610 ks zvierat. Z toho: 300 ks holubov, 150 ks králikov, 120 ks hydiny a 40 ks exotov. Zvieratám bolo udelených 71 ocenení.
Na výstave vystavovalo 80 chovateľov. Výstavu si prišlo pozriet 366 náštevníkov.
Na výstave oslávila naša členka Lukačovičová Katka, krásné životné jubileum. Pri tejto príležitosti sme jej všetci zaželali všetko najlepšie, mnoho šťastia, zdravia a veľa chovateľských uspechov do dalšieho života.


Expozícia hydiny.

Expozícia holubov.

Expozícia králikov.


Naša jubilantka Katka Lukačovičová.
Katalóg II. Veľkokostoľanskej oblastnej výstavy zvierat.
 


Moravská Bránica - výstavy.

Evidenčný list  ZO SZCH Veľké Kostoľany  II na rok  2018.

Registrácia králikov za OO Trnava za rok 2017.

Uznané A a B chovy hydiny za OO Trnava na rok 2018.

25. výročie založenia ZO SZCH Veľké Kostoľany II - slávnostná schôdza.

 

I. Veľkokostoľanská výstava zvierat - 20. - 22. októbra. 2017.
Posudzovanie holubov.
Posudzovanie králikov.
Posudzovanie hydiny.

Katalóg I. Veľkokostoľanskej výstavy zvierat.

XIV. Jarmočná výstava zvierat Trnava 2016 - expozícia hydiny.

Katalóg XIV.Jarmočnej výstavy zvierat Trnava 2016.


 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

  

 

 http://zoszchvelkekostolany2.weblahko.sk/morravska_branica.htm

TOPlist