Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zoznam členov ZO

 

     Zoznam členov ZO SZCH Veľké Kostoľany II  r. 2018.

1.  Andrášik  Marián                 906 32  Jablonica, Zápotočie 384               0903 976073

     Predseda -                           chová holuby a králiky,

2.  Bzdúch  Peter                     919 55 Kátlovce 315                                     0908 793934

     Podpredseda -                     chová  králiky a exoty,

3. Čapkovič   Ján                     922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 771     0905 696817  

     Tajomník -                            chová hydinu, králiky a exoty,

4.  Mrázik   Peter                     922 41  Drahovce, Hlavná 42                         0905 616012   

     Pokladník -                          chová králiky a hydinu

5.  Szelle       Ján                     925 21 Malá Mača 195                                   0948 004025

     Pred. král. kom. -                 chová králiky, hydinu

6.  Bartoš       Tomáš               919 53 Dechtice 620                                      0915 039642

     Pred. hyd. kom. -                  chová králiky, hydinu a holuby,

7.  Bzduch  Jaroslav                  919 55 Kátlovce 91                                     033 5576174

     Pred. exot. kom. -                  chová hydinu, králiky a exoty,

8.  Mikuš       Peter                     919 04 Smolenice, Štúrová 54                     0908 208973

     Pred. holub. kom -                  chová holuby

9.  Rajčan      Martin                  921 01 Piešťany, Dubová 29                        0949 415073

      Pred.rev. kom. -                   chová králiky,

10. Zúzic        Gašpar                922 02 Krakovany, Veterná 515/6                0905 855338

       Hospodár -                          chová hydinu a pštrosov Emu,

11. Senný         Milan                  900 83  Čataj 357                                        0902 352516

       Člen výboru -                       chová králiky a hydinu,

12. Ambruš  Bystrík RNDr.       831 06 Bratislava, Rybničná 32                    0904 879371

       Člen -                                   chová hydinu a exoty,,

13. Benko      Norbert                919 01 Sucha nad Parnou 549                      0949 418290

       Mladý chovateľ -                   chová králiky,

14. Čapkovič  Lukáš                  922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 771     0907 312105

       Člen -                                   chová exoty,

15. Ferancová Veronika             921 01 Piešťany, Hodžová 28                      0948 720411

       Člen -                                    chová hydinu a králiky,

16. Jaraba  Ambróz  Bc.             917 01 Trnava, Na Hlinách 7                       0903 931117      

      Člen -                                      chová králiky,

17. Jelemenský  Tomáš               900 86 Budmerice 574                                0902 719139

       Člen -                                     chová králiky,

18.  Kelemen   Jozef                    920 40 Červeník, Žlkovce 130                       0910 929533

       Člen -                                     chová králiky a hydinu,

19. Klenovič   Denis                    900 83  Čataj 154                                           0915 157390

       Člen  -                                    chová hydinu a králiky,

20. Kovár   Rastislav                    921 01 Piešťany, Bodona 90                          0907 776656

      Člen -                                       chová vodnú hydinu,

21. Lisický   Miloš                        917 01 Trnava, Na Hlinách 32                          0905 581661

      Člen -               -                       chová králiky a holuby,

22. Lukačovičová  Katarína         919 53 Dechtice 620                                         0907 122978

       Člen -                                      chová hydinu, králiky a holuby,

23.  Lutovský   Roman                 920 63 Pastuchov 315                                       0904 769031

       Člen -                                      chová hydinu,

24.  Magula   Viliam                    922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 765            033 7782187

       Člen -                                    chová králiky a hydinu,  

25.  Michalkovič  Šimon             922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 771             0950 816827

         Mladý chovateľ -                     chová exoty a hydinu

26.  Padač    Juraj                       917 01 Trnava, Jazdecká 46                                 0903 441950               
       Člen -                                     chová holuby a králiky,

27. Pach    Ivan  Ing.                   920 01 Leopoldov, Piešťanská 827/26                   0905 535095

      Člen -                                     chová hydinu a holuby,

28. Rajníc Andrej  Ing.                917 01 Trnava, Františkanská 28                           0907 183800

       Člen -                                    chová hydinu

29. Strečanský  Igor                   919 55 Kátlovce 65                                                 0915 457637

       Člen -                                    chová králiky a exoty,

30.  Strečanský  Viliam              922 07 Veľké Kostoľany, Jilemníckeho 11               0915 772158

       Člen -                                   chová králiky a hydinu

31.  Sýkora Miroslav                 922 06 Nižná 144                                                     0917 530551

       Člen -                                   chová holuby,

32. Ušák      Jozef                     919 55 Kálovce 135                                                  0905 494047
    
       Člen -                                 chová králiky, hydinu a exoty,

     

      

 

 

TOPlist